مریم میرزاخانی

اگر خدای عادلی بود، طول عمر هر کس را به قدر فایده‌اش به حال بشریت تعیین می‌کرد.

July 16, 2017 at 12:12 am Leave a comment

دلگیر نشو

عزیز دل بابا

آدمها شاید لازم باشند ولی کافی نیستند.

من و تو هم آدمیم!

May 28, 2017 at 4:01 pm Leave a comment

دورسرگردان

حتی دوربرگردان هم نمی‌تواند هـ(ز)مان را برگرداند! تا دور نزدی برگرد.

November 18, 2016 at 1:19 pm 2 comments

تناقض صوری

عزیز دل بابا

کم نیستند مردمانی که چشمشان یک چیز می‌گوید و زبانشان چیز دیگر. میانه را هم که بگیری به دماغ می‌رسی، همان که معمولا عملی است و خمار و غیرقابل اعتماد. و این چنین است که فهمیدن حرف مردمان از فهم اسرار هستی نیز پیچیده‌تر می‌شود.

November 11, 2016 at 8:35 pm Leave a comment

ای بندزن، بندم بزن

از آن روزی که روحم تَرَک خورد، روحیه‌ام مدام نشت می‌کند.

November 5, 2016 at 11:36 pm Leave a comment

من زمینم، تو خزان

نه راهی به پس داری و نه راهی به پیش
در خود فرو می‌روی
بیش…
بیش..
بیش.

November 2, 2016 at 9:55 pm Leave a comment

همه چی از هیچی بهتره!‏

– واقعا فکر می‌کنی علت حال بد الانت، دلتنگیه؟
+ علت هم نباشه، بهانه که هست!
– خب…
+ از هیچی بهتر نیست؟!

October 24, 2016 at 10:38 pm Leave a comment

Older Posts


خوراک کوته‌نوشت

Categories

Archives

Blog Stats

  • 242,577 hits

Feeds


%d bloggers like this: