کاش علم پزشکی پیشرفتی کنه

بدترین و فلج‌کننده‌ترین بیماری دنیا، «نمی‌دونم چِمه» است.

September 11, 2016 at 9:16 pm Leave a comment

تنها کسی است که خود را ندارد

عزیز دل بابا
خودبسنده باش!
که تنها کسی هستی که هیچ‌وقت پس نمی‌دهدت.

August 10, 2016 at 11:03 pm Leave a comment

امان از تفعل‌اش

تعللش از تعقلش بود،
تعقلش از تزلزل‌اش،
همه از تحملش…

August 7, 2016 at 3:51 pm Leave a comment

نوکران ملت

توی این دوره زمونه…
فاقد شرف بودن، نقص نیست،
آپشنه!

August 2, 2016 at 1:55 pm Leave a comment

پس بریم گم شیم!‏

دوست خوب سخت پیدا میشه، راحت گم میشه. دوست بد بالعکس!

June 23, 2016 at 11:07 pm Leave a comment

بهترین/بدترین (؟) همراه

دو خط موازی هیچگاه به هم نمی‌رسند… ولی تا بی‌نهایت هم، از یکدیگر دور نمی‌شوند!

May 20, 2016 at 7:42 pm Leave a comment

غار

– مرد باش!
رفت که چشم بگذارد…

May 19, 2016 at 7:02 pm Leave a comment

Older Posts


خوراک کوته‌نوشت

Categories

Archives

Blog Stats

  • 240,508 hits

Feeds


%d bloggers like this: