اگر واقعا بال داشت، پر می‌کشید

قناعت، بی‌نیازی نیست!
بالشی است که هر شب،
در آغوشی آرام می‌گیرد.

October 14, 2016 at 11:54 pm Leave a comment

عاشورای کی؟

آنهایی که به جای مفید و معتبر، مرید و محتضر زندگی می‌کنند!

October 12, 2016 at 2:27 pm Leave a comment

You Need to Talk!

می‌پنداری تفهم است و به راستی توهمی بیش نیست.
اشتباهی لغوی…
اما قوی!

October 12, 2016 at 2:10 pm Leave a comment

اسرار پدر-فرزندی

عزیز دل بابا
لحظاتی در زندگی هست که فقط می‌شود به رسم ابجدی آسمانی، بر سرشان الف‌لامی به کلی نهاد تا سپری شوند. درکم کن ولی تو چنین نکن! نه کلی و نه جزئی.

October 8, 2016 at 7:14 pm Leave a comment

کاش علم پزشکی پیشرفتی کنه

بدترین و فلج‌کننده‌ترین بیماری دنیا، «نمی‌دونم چِمه» است.

September 11, 2016 at 9:16 pm Leave a comment

تنها کسی است که خود را ندارد

عزیز دل بابا
خودبسنده باش!
که تنها کسی هستی که هیچ‌وقت پس نمی‌دهدت.

August 10, 2016 at 11:03 pm Leave a comment

امان از تفعل‌اش

تعللش از تعقلش بود،
تعقلش از تزلزل‌اش،
همه از تحملش…

August 7, 2016 at 3:51 pm Leave a comment

Older Posts Newer Posts


خوراک کوته‌نوشت

Categories

Archives

Blog Stats

  • 242,573 hits

Feeds


%d bloggers like this: