تناقض صوری

عزیز دل بابا

کم نیستند مردمانی که چشمشان یک چیز می‌گوید و زبانشان چیز دیگر. میانه را هم که بگیری به دماغ می‌رسی، همان که معمولا عملی است و خمار و غیرقابل اعتماد. و این چنین است که فهمیدن حرف مردمان از فهم اسرار هستی نیز پیچیده‌تر می‌شود.

Advertisements

November 11, 2016 at 8:35 pm Leave a comment

ای بندزن، بندم بزن

از آن روزی که روحم تَرَک خورد، روحیه‌ام مدام نشت می‌کند.

November 5, 2016 at 11:36 pm Leave a comment

من زمینم، تو خزان

نه راهی به پس داری و نه راهی به پیش
در خود فرو می‌روی
بیش…
بیش..
بیش.

November 2, 2016 at 9:55 pm Leave a comment

همه چی از هیچی بهتره!‏

– واقعا فکر می‌کنی علت حال بد الانت، دلتنگیه؟
+ علت هم نباشه، بهانه که هست!
– خب…
+ از هیچی بهتر نیست؟!

October 24, 2016 at 10:38 pm Leave a comment

اگر واقعا بال داشت، پر می‌کشید

قناعت، بی‌نیازی نیست!
بالشی است که هر شب،
در آغوشی آرام می‌گیرد.

October 14, 2016 at 11:54 pm Leave a comment

عاشورای کی؟

آنهایی که به جای مفید و معتبر، مرید و محتضر زندگی می‌کنند!

October 12, 2016 at 2:27 pm Leave a comment

You Need to Talk!

می‌پنداری تفهم است و به راستی توهمی بیش نیست.
اشتباهی لغوی…
اما قوی!

October 12, 2016 at 2:10 pm Leave a comment

Older Posts Newer Posts


خوراک کوته‌نوشت

Categories

Archives

Blog Stats

  • 243,543 hits

Feeds


%d bloggers like this: