نوروزتان پیروز

به یاد همه‌ی اونهایی که سر سفره‌ی هفت‌سین می‌گفتند: «خدا رو شکر! یه نوروز دیگه رو هم دیدیم.»