Posts tagged ‘پا’

زیر پای مادران

استنتاج:
رابحه‌های بهشتی، فریبی بیش نیست؛ بهشت بوی پا می‌دهد!
Advertisements

June 2, 2010 at 10:46 pm 7 comments

بوپالر

هر چه بیشتر و بیشتر “زور” می‌زد، کمتر و کمتر بوی “ادکلن”ش را تشخیص می‌داد! 

September 3, 2009 at 9:57 pm 18 comments

کوهستان

پایی که به “کوه” باز شده، به “در” بسته نمی‌شود.

December 15, 2008 at 10:19 pm 1 comment

خراب‌کاری

در حقيقت‏، پروردگار شما آن خدايى است كه آسمانها و زمين را در شش روز آفريد؛ سپس پا به فرار گذاشت!

December 5, 2008 at 9:54 pm 7 comments

مشیّت

زمین و زمان “دست” به دست هم داد تا “پا” ندهد!

November 30, 2008 at 9:52 pm 1 comment

فکر

در تنهایی شب قدم می‌زدم… فکرش برایم زیر پا گرفت!

 

May 24, 2008 at 9:48 pm Leave a comment


خوراک کوته‌نوشت

Categories

Archives

Blog Stats

  • 243,300 hits

Feeds


%d bloggers like this: