Posts tagged ‘فکر’

خِرَد دل‌ربایی

انسانهای جذاب، آنهایی نیستند که فکر می‌کنید، آنهایی هستند که فکر می‌کنند.

Advertisements

March 27, 2016 at 1:58 pm Leave a comment

میدونم نمیشه ولی…‏

عزیز دل بابا
تا چیزی/کسی به قدر کافی از پیش فکر و دلت دور نشده،
از پیش چشمت دورش مکن!
که چون دست دراز کنی و جای خالی‌اش چنگ زنی…
بر جان و روان خودت خواهد نشست.

 

August 2, 2014 at 10:15 pm Leave a comment

جهان سوم

جایی است که آخرین “کردنی” که مردم به سراغش می‌روند، فکر است.

October 9, 2010 at 12:23 am 5 comments

آزادی اندیشه

اگر فکرمان را نمی‌کنند، “برایمان” فکر که می‌کنند!

October 30, 2009 at 11:27 am 20 comments

تالار اندیشه

در حالی که متعجب از حضور مهمان ناخوانده‌ی خویش، در دستشویی را می‌بست، گفت: «چه حسن تصادفی! به جون شما، همین الان تو فکرتون بودم!»

December 18, 2008 at 9:10 pm 3 comments

غسل

نگران غسل “جنابت” ما نباشید، فکری به حال غسل “جنایت” خویش کنید…

September 23, 2008 at 3:38 pm 15 comments

فکر

بیهوده فکر نکنید، فکرتان بیهوده است!

July 31, 2008 at 6:30 pm 6 comments

Older Posts


خوراک کوته‌نوشت

Categories

Archives

Blog Stats

  • 243,543 hits

Feeds


%d bloggers like this: