خِرَد دل‌ربایی

انسانهای جذاب، آنهایی نیستند که فکر می‌کنید، آنهایی هستند که فکر می‌کنند.

میدونم نمیشه ولی…‏

عزیز دل بابا
تا چیزی/کسی به قدر کافی از پیش فکر و دلت دور نشده،
از پیش چشمت دورش مکن!
که چون دست دراز کنی و جای خالی‌اش چنگ زنی…
بر جان و روان خودت خواهد نشست.

 

جهان سوم

جایی است که آخرین «کردنی» که مردم به سراغش می‌روند، فکر است.

تالار اندیشه

در حالی که متعجب از حضور مهمان ناخوانده‌ی خویش، در دستشویی را می‌بست، گفت: «چه حسن تصادفی! به جون شما، همین الان تو فکرتون بودم!»

غسل

نگران غسل «جنابت» ما نباشید، فکری به حال غسل «جنایت» خویش کنید…

روشنفکر

انسان روشنفکری بود که هیچ وقت از فکرش استفاده‌ای نمی‌کرد.