ساده‌دل

خیال می‌کرد معشوق است و محبوب
غافل که برای مشق عشق او
چرک‌نویسی بیش نبود.

 

باید بخواهیم تا…‏

آنچه در زندگی‌مان کم داریم «عشق» نیست، «اراده» است.

باید شست

همه عمر در پی اندک چشمان زیبا می‌گردیم
ولی نمی‌بینم انبوه نگاه‌های زیبا را
پس چه فریاد سرداده‌ایم: «گشتم نبود، عشقی نیست»؟

دخترانه

– با چی میای دنبالم؟
– با عشق!
– نمی‌خواد زحمت بکشی! خودم میام!

مناجات

بارالها؛
عاشقم مگردان، مگر آنکه عاقلم کرده باشی
و عاقلم مگردان مگر عشقی به وجودم نهاده باشی
که تنها تویی آگاه به اسرار دلها

نوشدارو

بیشینه خشکی مانده‌ام!
کز عشق یادم می‌دهی؟
ماهی که آبی بایدش!
دریا نشانم می‌دهی؟

عاشق راستین

عشق بهانه‌ای برای «سکـس» نیست… سکـس تنها بهانه‌ای برای «عشق» است.

عشق

«خربزه»ای که خوردنش به «نگاه»ی است و لرزشش به «عمر»ی!

خماری

اعتیاد به «عشق» از «شیشه» و «کراک» هم خطرناک‌تر است.

جیره‌بندی

جهت اطلاع از برنامه‌ی زمان‌بندی قطعی «عشق» به روزنامه‌های کثیرالانتشار مراجعه فرمایید.

شکست عشقی

و خداوند شکست عشقی را آفرید تا استعدادهای نهفته‌ی ادبی، شکوفا گردد.

پل

برای رسیدن به سرزمین عشق، «پلی» لازم بود و «عبوری»؛ «پل شدن» سهم من بود و «عبور» سهم او.