Posts tagged ‘سال’

عاشورای کی؟

آنهایی که به جای مفید و معتبر، مرید و محتضر زندگی می‌کنند!
Advertisements

October 12, 2016 at 2:27 pm Leave a comment

پشم‌هزار سال تمدن

سیزدهم فروردین، تنها روز ساله که می‌تونیم به راست و دروغ حرف مردم، اعتماد کنیم!

April 1, 2016 at 12:13 am Leave a comment

این واپسین لحظات سال

غمگین‌کننده‌تر از اینکه به درستی نمی‌دانیم چرا دلمان برای بعضیها تنگ شده است، این است که به خوبی می‌دانیم به چه خاطر دلمان برای بعضی دیگر تنگ نشده است.

March 20, 2016 at 12:01 am Leave a comment

سررسید سانسورنشده

در این سال جدید، شاهد دو ماه‌گرفتگی کلی، سه خورشیدگرفتگی جزئی و 365 دل‌گرفتگی کلی و جزئی خواهیم بود.

 

March 27, 2014 at 6:46 pm Leave a comment

تازه داماد

عادت داشت روزی چند بار گردنش را آنچنان بگرداند که صدای “قروچ”ش به گوش رسد. یک بار از باب رفاقت گفتم «نکن این کارو! برای مهره‌های گردنت ضرر داره» و در پاسخ گفت: «آره… اتفاقن یه بار که سر کلاس این کارو کردم، اولین کسی که برگشت و نگام کرد خانمم بود!»
سر یک سال، با داد و دعوا و شکایت و کلانتری و دادگاههای جور و واجور، طلاق گرفتند.

 

March 13, 2014 at 10:14 pm Leave a comment

چند غمته؟

سن آدمی را، نه سالهای رفته از عمرش، که غمهای رفته بر زندگیش تعیین می‌کند.

May 17, 2013 at 8:30 am Leave a comment

تا از کدامین سوی بدان بنگریم

یک سال دیگر به مجموع سالهای زندگیم جمع و از مجموع سالهای زندگیم تفریق شد!
“کوته‌نوشت” نیز سه ساله شد!

May 18, 2011 at 10:30 pm 2 comments

Older Posts


خوراک کوته‌نوشت

Categories

Archives

Blog Stats

  • 243,300 hits

Feeds


%d bloggers like this: