Posts tagged ‘زندگی’

اسرار پدر-فرزندی

عزیز دل بابا
لحظاتی در زندگی هست که فقط می‌شود به رسم ابجدی آسمانی، بر سرشان الف‌لامی به کلی نهاد تا سپری شوند. درکم کن ولی تو چنین نکن! نه کلی و نه جزئی.
Advertisements

October 8, 2016 at 7:14 pm Leave a comment

شاه‌کلید خوشبختی

عزیز دل بابا
برترین هدفت در زندگی، یافتن پاسخ این پرسش باشد:
«خودم را چگونه بیشتر دوست می‌دارم؟».

March 26, 2016 at 6:53 pm Leave a comment

آیندگان بدانند

عمده‌ی زندگی نسل ما…

Loading 69%…

March 17, 2016 at 3:41 pm Leave a comment

ران فارست ران!

زندگی زنجیره‌ای از ریست‌شدنهای متوالی است.

February 28, 2016 at 11:04 pm Leave a comment

را.بین.تا.رات.تاگور

آنان که پیوسته نگرانند مبادا سر سالم به گور نبرند، جز برای رسیدن به گور زندگی نمی‌کنند.

 

October 25, 2014 at 9:21 pm Leave a comment

خواسته‌ای داشته

عزیز دل بابا
این که در زندگی چه داریم خیلی مهم نیست، مهم‌تر اینست که بدانیم از زندگی چه می‌خواهیم؛
که خواسته‌هاست که به زندگی هدف می‌دهد، جهت می‌دهد و از رکود و فسردگی می‌رهاند؛
که داشته‌ها به آهی بیش، بند نیست.

 

July 10, 2014 at 9:21 pm Leave a comment

عزیز درگذشته

انگشتان چروکیده‌اش از هق‌هقی فروخورده بیش از همیشه می‌لرزید و پرده‌ی اشک، دیدگانش را کم‌بیناتر از قبل کرده بود. قدری طول کشید تا بتواند نام او را در دفترچه تلفش پیدا کند. آهی کشید به سنگینی عمری زندگی و خطی بر شماره‌اش؛ زیر آن نوشت: قطعه‌ی… ردیف…
مخاطب من و ما نبودیم، انگار بیشتر می‌خواست گوشهایش را نیز در غمی که بر دوش می‌کشید شریک سازد: «حالا دیگه دوست و آشناهام توی قبرستون بیشتر از بیرونن».

 

August 13, 2013 at 10:48 pm 1 comment

Older Posts


خوراک کوته‌نوشت

Categories

Archives

Blog Stats

  • 242,806 hits

Feeds


%d bloggers like this: