کاش او سراغم می‌گرفت…‌

دور زمانی است که با قلم غریبه شده‌ام؛ همچو رفیقی که اینقدر سراغش نگرفته‌ای که دیگر روی آن را نداری احوالش بپرسی!

دورسرگردان

حتی دوربرگردان هم نمی‌تواند هـ(ز)مان را برگرداند!
تا دور نزدی، برگرد.

یا امام…‏

زمان پاسخگویی هشت ساله‌ی شما به مطالبات زمین و زمان، بابت انبوه نابخردیهای دولت مهرورزی و عدالت‌گستری، به پایان رسیده است. برایتان تا هنگامه‌ی ظهور، غیبتی سرشار از آرامش و بهروزی آرزومندیم.

 

گوشِت رو بیار جلو

تنهایی آن زمانی است که به هیچکس نتوانی اعتماد کنی.

یاد

دستانم،
لبانم،
دیدگانم،
دور زمانی است این همه پاک شده است…
درد آنجاست که «سر»
همچنان «بو»ی تو دارد!

جیره‌بندی

جهت اطلاع از برنامه‌ی زمان‌بندی قطعی «عشق» به روزنامه‌های کثیرالانتشار مراجعه فرمایید.