بلانسبت

گشاده‌رویی تو با دلتنگی من نسبتها دارد.

 

Advertisements