Posts tagged ‘خط’

بهترین/بدترین (؟) همراه

دو خط موازی هیچگاه به هم نمی‌رسند… ولی تا بی‌نهایت هم، از یکدیگر دور نمی‌شوند!

Advertisements

May 20, 2016 at 7:42 pm Leave a comment

عزیز درگذشته

انگشتان چروکیده‌اش از هق‌هقی فروخورده بیش از همیشه می‌لرزید و پرده‌ی اشک، دیدگانش را کم‌بیناتر از قبل کرده بود. قدری طول کشید تا بتواند نام او را در دفترچه تلفش پیدا کند. آهی کشید به سنگینی عمری زندگی و خطی بر شماره‌اش؛ زیر آن نوشت: قطعه‌ی… ردیف…
مخاطب من و ما نبودیم، انگار بیشتر می‌خواست گوشهایش را نیز در غمی که بر دوش می‌کشید شریک سازد: «حالا دیگه دوست و آشناهام توی قبرستون بیشتر از بیرونن».

 

August 13, 2013 at 10:48 pm 1 comment

راست‌کرده‌گان

کوتاه‌ترین فاصله بین دو نفر، خط مستقیم است.

November 1, 2012 at 5:36 pm Leave a comment

نسل نیم‌سوز شده

مدام خطوط قرمز را نشانمان می‌دهند، غافل از آنکه مدتهاست کوررنگ شده‌ایم…

April 25, 2010 at 9:33 pm 11 comments

خط قرمز

“استقلال” نهایت چیزی است که برایمان دست یافتنی است؛ گویا “آزادی” بر ما حرام است!

May 15, 2009 at 2:45 pm 8 comments

هنر

با خطی خوش نوشتم: «خوش‌خطی هم هنری نیست».

September 27, 2008 at 9:59 pm 6 comments

رنگ

نوشته‌هایی که به “خط” من است و به “رنگ” تو…

September 10, 2008 at 9:18 pm 1 comment


خوراک کوته‌نوشت

Categories

Archives

Blog Stats

  • 243,543 hits

Feeds


%d bloggers like this: