#اعدام_نکنید

جهان سوم جایی است

که هرچقدر هم که صدای مردمش بلند باشد،

باز هم به گوش گرفته نخواهد شد.

واقع نگری

جهان سوم جایی است که ماییم؛

…که جز خود ما، کسی اینچنینش نکرده.

این یلدا را سپیده‌ای هست؟

جهان سوم جایی است که مدتهاست آخرالزمان شده است.

 

بازداشت‌گـ(ور)ـاه

جهان سوم جایی است که ابتدا اشد مجازات اعمال می‌شود و در انتها به دنبال اثبات جرم می‌گردند.

آ…زاده‌ای

جهان سوم جایی است که اگر خودسانسوری نکنی، سانسور تو را می‌…ند.

 

جهان سوم

جایی است که هواپیما «صرفا دچار سانحه شده» ولی جگرگوشه‌هایمان سقوط می‌کنند.

جهان سوم

جایی است که آخرین «کردنی» که مردم به سراغش می‌روند، فکر است.

جهان سوم

جایی است که مردمانش هیچ کار خاصی نمی‌کنند ولی همیشه خسته‌اند.