Posts tagged ‘جمعه’

عدد بده

برای آنکه حصر است،
هر روز…
جمعه عصر است.
Advertisements

November 15, 2013 at 4:27 pm Leave a comment

شب جمعه

با لبخندی مهربانانه، آنقدر بلند که فقط دختر بشنود، زمزمه کرد: «ممنون، فاتحه‌ش رو می‌خونم!» و رد شد و رفت… دختر کارت‌پخش‌کن با تراکتی که در دست دراز شده‌اش ماسیده بود،‌ هاج و واج، رفتنش را تماشا کرد.

September 16, 2010 at 7:19 pm Leave a comment

شب جمعه

هدیه “تو” روح اموات‌تون، جمیعا…

April 22, 2010 at 10:01 pm 10 comments

به کجا داریم میریم؟

حتی اگر پسر باشی و یه ریش سه روزه به صورت داشته باشی و لباسی کاملا معمولی به تن داشته باشی، اگه ساعت دوازده شب جمعه سر یکی از چهارراههای شهر منتظر بیایستی، انواع و اقسام ماشینها برات چراغ میدن و بوق میزنن و میخوان در خدمت باشن!

January 15, 2010 at 10:47 pm 25 comments

نماز جمعه

از “مصائب” شیخ ما این است…

August 14, 2009 at 12:33 am 8 comments

دلتنگی

“غروب جمعه” لعنتی! از جان ما چه می‌خواهی؟

December 12, 2008 at 6:51 pm 6 comments


خوراک کوته‌نوشت

Categories

Archives

Blog Stats

  • 243,300 hits

Feeds


%d bloggers like this: