Posts tagged ‘تنهایی’

گوشِت رو بیار جلو

تنهایی آن زمانی است که به هیچکس نتوانی اعتماد کنی.

Advertisements

February 17, 2011 at 7:09 pm 1 comment

حضور

هیچکس،
بر نیمکت پارک به تنهایی نمی‌نشیند؛
یا یار در بر است،
یا یاد یار در سر…

March 11, 2009 at 10:50 pm 10 comments

حسادت

دردش از “تنهایی” خویش نیست، از “ناتنهایی” اوست.

December 16, 2008 at 10:38 pm 5 comments

تنهایی

موارد اشتراکی (Shared Items) گوگل ریدرم که تموم شد، احساس تنهایی کردم.

October 12, 2008 at 9:35 pm 6 comments

غربت

یکی از مصادیق غربت و تنهایی، نداشتن فیلمِ ندیده در خانه است!

September 25, 2008 at 7:41 am 3 comments

فکر

در تنهایی شب قدم می‌زدم… فکرش برایم زیر پا گرفت!

 

May 24, 2008 at 9:48 pm Leave a comment


خوراک کوته‌نوشت

Categories

Archives

Blog Stats

  • 243,300 hits

Feeds


%d bloggers like this: