همه چی از هیچی بهتره!‏

– واقعا فکر می‌کنی علت حال بد الانت، دلتنگیه؟
+ علت هم نباشه، بهانه که هست!
– خب…
+ از هیچی بهتر نیست؟!

بی بها بهانه است

عزیز دل بابا
آدمی تا زمانی که بهای چیزی را نپردازد، قدرش نمی‌داند؛
حتی اگر آن چیز، محبت بی چشم‌داشت باشد.

 

ارزانی

هیچگاه از الطاف ناگهانی و بی‌بهانه خوشحال مشوید که پیوسته در حکم آب و علوفه‌ی پیش از «قربانی» است.

عاشق راستین

عشق بهانه‌ای برای «سکـس» نیست… سکـس تنها بهانه‌ای برای «عشق» است.

واقعیت

خاطرات، «خنده‌دار»ترین بهانه‌های «گریستن»اند…