دردمان

امانا از هر آن دردی که درمانش دگر دردیست
که این درمان بد دردیست این درمان نه، نامردیست

همه چی از هیچی بهتره!‏

– واقعا فکر می‌کنی علت حال بد الانت، دلتنگیه؟
+ علت هم نباشه، بهانه که هست!
– خب…
+ از هیچی بهتر نیست؟!

کاش علم پزشکی پیشرفتی کنه

بدترین و فلج‌کننده‌ترین بیماری دنیا، «نمی‌دونم چِمه» است.

پس بریم گم شیم!‏

دوست خوب سخت پیدا میشه، راحت گم میشه. دوست بد بالعکس!

از کلاغ خوب تا کبک بد

عزیز دل بابا
اگر می‌گمانی با خودت‌بودن نمی‌توانی به آنچه می‌خواهی برسی، به هر آن‌کجا هم که برسی، باز نارسیده‌ای.

 

حديث شغلي

همکار بد شکنجه‌ای است از شکنجه‌های جهنمی.

نیمه‌ی پر

کمینه خوبی فیلم «بد» این است که خواب‌آور «خوبی» است!