Posts filed under ‘کاریکلماتور’

ای بندزن، بندم بزن

از آن روزی که روحم تَرَک خورد، روحیه‌ام مدام نشت می‌کند.

November 5, 2016 at 11:36 pm Leave a comment

عاشورای کی؟

آنهایی که به جای مفید و معتبر، مرید و محتضر زندگی می‌کنند!

October 12, 2016 at 2:27 pm Leave a comment

You Need to Talk!

می‌پنداری تفهم است و به راستی توهمی بیش نیست.
اشتباهی لغوی…
اما قوی!

October 12, 2016 at 2:10 pm Leave a comment

بهترین/بدترین (؟) همراه

دو خط موازی هیچگاه به هم نمی‌رسند… ولی تا بی‌نهایت هم، از یکدیگر دور نمی‌شوند!

May 20, 2016 at 7:42 pm Leave a comment

از… که لاغرترم!‏

وزن خانمها بیش از اینکه یک عدد باشد، یک نسبت است.

April 28, 2016 at 9:04 pm Leave a comment

خِرَد دل‌ربایی

انسانهای جذاب، آنهایی نیستند که فکر می‌کنید، آنهایی هستند که فکر می‌کنند.

March 27, 2016 at 1:58 pm Leave a comment

Sapiosexual

The interesting people aren’t the ones you think, are the ones who think!

March 27, 2016 at 1:44 pm Leave a comment

Older Posts


خوراک کوته‌نوشت

Categories

Archives

Blog Stats

  • 242,573 hits

Feeds


%d bloggers like this: