Posts filed under ‘اندرزانه’

دورسرگردان

حتی دوربرگردان هم نمی‌تواند هـ(ز)مان را برگرداند! تا دور نزدی برگرد.

Advertisements

November 18, 2016 at 1:19 pm 2 comments

اسرار پدر-فرزندی

عزیز دل بابا
لحظاتی در زندگی هست که فقط می‌شود به رسم ابجدی آسمانی، بر سرشان الف‌لامی به کلی نهاد تا سپری شوند. درکم کن ولی تو چنین نکن! نه کلی و نه جزئی.

October 8, 2016 at 7:14 pm Leave a comment

خِرَد دل‌ربایی

انسانهای جذاب، آنهایی نیستند که فکر می‌کنید، آنهایی هستند که فکر می‌کنند.

March 27, 2016 at 1:58 pm Leave a comment

شاه‌کلید خوشبختی

عزیز دل بابا
برترین هدفت در زندگی، یافتن پاسخ این پرسش باشد:
«خودم را چگونه بیشتر دوست می‌دارم؟».

March 26, 2016 at 6:53 pm Leave a comment

اعلام برائت

احترام، گذاشتنی نیست، داشتنی است.

March 18, 2016 at 1:49 pm Leave a comment

را.بین.تا.رات.تاگور

آنان که پیوسته نگرانند مبادا سر سالم به گور نبرند، جز برای رسیدن به گور زندگی نمی‌کنند.

 

October 25, 2014 at 9:21 pm Leave a comment

توصیه‌ی اقتصادی

تنها سرمایه‌گذاری بدون ریسک و پربازده، سرمایه‌گذاری بر تواناییهای خودتان است.

October 16, 2014 at 10:34 pm Leave a comment

Older Posts


خوراک کوته‌نوشت

Categories

Archives

Blog Stats

  • 243,543 hits

Feeds


%d bloggers like this: