رایت به کجا حواله خواهد شد

June 11, 2013 at 5:16 pm Leave a comment

عزیز دل بابا؛
وصیت می‌کنم تو را به شرکت در هر انتخابات ریاست جمهوری، با این یگانه شرط که حتما از جمهوریت آن اطمینان کافی به دست آورده باشی.
Advertisements

Entry filed under: نامه‌واره. Tags: , , , , , , , , , .

انتخاب یا امام…‏

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


خوراک کوته‌نوشت

Categories

Archives

Blog Stats

  • 243,179 hits

Feeds


%d bloggers like this: