یاد ایامی…‏

ضربه‌ای که گوگل با تخریب و تغییر شکل گودر، به وبلاگ‌نویسی و تولید محتوای فارسی داخل نمود، عمو فیلترچی با تمام خدم و حشم و عمه‌ی محترمش وارد ننمود.

 

One thought on “یاد ایامی…‏

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s