لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

به این معناست که: عید فطر که اعلام میشه، روزه‌خوارها بیشتر از روزه‌دارها خوشحال میشن!

3 thoughts on “لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

  1. انسان گرایی هم یعنی اینکه وقتی می بینی انسان دیگری گرسنه و تشنه است بوی چلوکباب راه بندازی و جلوش کوکاکولای تگری بخوری

    Like

  2. همانطور كه نفت آتش مي گيرد و آتش گرفتن از مشخصات اصلي آن است، فرقه هم ديگران را نفي مي كند. اما در جمعيت ال ياسين خودِ نفي، نفي شده بود. رد كردن و محكوم كردن ديگر انديشه ها و جريانات مردود بود. تنوع انديشه ها و گوناگوني افكار بالا بود. اين اتفاق در اكثر الاهيون و ال ياسين هم رخ داده بود. آنها هم تك فكري و تك اعتقادي نبودند و ما با احياء فرهنگ تفكر و آموزش روش هاي تفكر و سؤال سازي و برگزاري كارگاههاي تفكري و مناظره و توصيۀ به آن، به اين فضاي تحقيق و تفكر و انديشه ورزي، ميدان بيشتري مي داديم.
    http://www.abarensan.blogsky.com

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s