جهان سوم

جایی است که هواپیما «صرفا دچار سانحه شده» ولی جگرگوشه‌هایمان سقوط می‌کنند.

5 thoughts on “جهان سوم

  1. من و خواهرم تنها نوه های خاندانیم
    مدتهاست که جرات نمی کنم باهاش با هواپیما برم سفر
    می گم یکی رفت یکی بمونه
    خاندان نترکه

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s