روزه

– چون ایمان دارم گناه خودآزاری بیشتر از روزه‌خواریه.

6 thoughts on “روزه

 1. بابا با ایمان!

  اره پسرم یه وقت گشنه نمونی خودتو آزار بدی! گناه داره حق النفس که میگن همینه خب!

  Like

 2. من هم ایمان دارم که گناه تظاهر به روزه داری از گناه تظاهر به روزه خواری بیشتره

  Like

 3. خب خدا هیچ وقت دلش نمی خواد کسی به خودش سخت بگبره وقتی نمی تونه…
  داری میری مهمونی.. میل خودته.. دلت بخوای میری دلت نخواد نمیری کسیم نمی تونه مجبورت کنه..

  وقتی عاشق باشی..
  هر چیزی رو به جون می خری..

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s