بلاتعمیر

جعبه ابزارم را گم کرده‌ام… مدتهاست خرابم!

4 thoughts on “بلاتعمیر

  1. شما زرنگ بودي و خوش شانس من كه كلا” وبلاگ تعطيل شدم متخصص ها هم برام كاري نكردند چون بك آپ از مطالب نداشتم اونها هم از بيخ وبن زدند اين ريشه ها و ساقه ها را خدا لعنت شان كند

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s