21 thoughts on “عزاداری

 1. الله اکبر خداوند،سادیسمی تر از آن است که وصف شود.

  اری این چنین است برادر .دین افیون ملتی است که با خودآزاری به ارگاسم معنوی میرسند!

  Like

 2. این بندگان خدا از روی نادانی چنین می کنند وگرنه در اسلام آسیب رساندن به جسم خود گناه است، باید تلاش کرد تا آگاه شوند

  Like

 3. خودت میدونی که اینجوری نیست !
  مثل همیشه خوشم اومد و می پرسم چرا این جمله های قشنگی که به ذهن تو راه پیدا میکنه به کله من نمیاد ؟ 🙂

  Like

 4. یک نفر باید بیاید و تک تک کلماتت را در ذهنشان فرو کـُند * به ضــــمه غـــــــلیظ کاف

  اما بعید است بفهمند . . .

  در عجبم از مردمانی که خـــــــود زیـــــر شلاق ظــــ ـــــلــــ ـم اند و بر حسینی می گریند که آزادانه زیست

  ( دکتر شریعتی بزرگ )

  Like

 5. مملکت واقعا جوان انگیز است! چه جوان هایی هم دارد!
  همین جوان های مازوخیست که میفرمایید …. بگذریم…

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s