واقعی

در یکی از چهارراه‌های پرتردد شهر، افسر راهنمایی و رانندگی از بلندگوی مرسدس بنز پلیس فریاد می‌زند:
«خودروی ب.ام.و ضرب در سه، سریعتر حرکت کن آقا!» (BMW X3)

14 thoughts on “واقعی

  1. البته این “ضرب در سه” مرسومه ها! من خودم قبلا به شوخی این اسمو به کار می‌بردم ولی بعداً از یک دوستی که کارش خرید و فروش همین ماشیناس شنیدم که اونم به ایکس تری می‌گفت ضرب در سه

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s