بیمارستان

– خب… حالا حالت چطوره؟
– الحمدلله، شکر!
– این “شکر”ی که تو گفتی، از صد تا “فحش” خواهر مادر برای خدا بدتر بود!

9 thoughts on “بیمارستان

  1. باحال بود ولی باور کن بعضی از ما هر بلایی هم که سرمون بیاد باز شکرگزار هستیم از بس که معتقد به خدا و خواست خدا هستیم!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s