دهنی

پس از دو ساعت مغازله و بوسه‌بازی و معاشقه، وقتی در لیوانی که با آن آب خورده بود برایش آب ریخت، در جواب “بفرمایید عزیزم” شنید: «اَه… توی لیوان دهنی خودت؟!»

9 thoughts on “دهنی

  1. وقتي ميزنه بالا، تف و دهن حاليش نميشه لا مصب.
    آقا شرمنده كرديد

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s