ضدحال

این روزها، همه به ما ضدحال می‌زنند… شما چطور؟

7 thoughts on “ضدحال

 1. 139..
  سلام
  می نی مال نویسی
  بدل شده به مازوخیست پروری آیا؟
  چرا دوست دارس ضد حال بخوری آخه…
  .عجب!!

  ارادت..

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s