جواب سئوال سه

استاد جان سلام،
بنا به فرمایش شما که از فصل شش هیچ سئوالی نمی‌آید، به اطمینان شما اعتماد کردیم و هیچ نگاهی به آن ننمودیم، ولی گویا معادلات بر هم خورد و کنون «من مانده‌ام و جانی شیدا…»
پیروز باشید./

 

6 thoughts on “جواب سئوال سه

  1. ببین، از قدیم گفتن باید احترام معلم ها رو داشت و تو هم گزاشتی حتما
    (البته مهم اینه که چی رو گزاشتی!!!)
    ولی عزیز من استاد که معلم نیست!!! استاد اولش الف ِ ، ولی معلم میم

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s