لابی

امیدوارم خدا از تعطیلات “ارتحالیدی” برگشته باشه که علی دایی بتونه برای بازی امروز باهاش لابی کنه!

 

3 thoughts on “لابی

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s